Conditii de utilizare

Prezentul document reprezinta un acord legal intre dumneavoastra (persoana fizica sau juridica) si entitatea Train-Sim Romania, avand ca obiect utilizarea operei de arta inclusa in pachetul digital (format .rwp) precum si documentatia electronica sau interactiva care o insoteste.

Instaland, copiind, descarcand, accesand sau utilizand in orice fel operele Train-Sim Romania, sunteti de acord sa respectati termenii acestui contract. Existenta pachetului digital pe cel putin unul din computerele dumneavoastra presupune intelegerea si acceptarea tuturor prevederilor acestui contract de licenta.

Pachetele digitale (in format .rwp) sunt aditii de continut audiovizual pentru jocul Train Simulator si reprezentari fidele ale unor obiecte sau vehicule reale. Sunt perceptibile visual si auditiv, fiind asimilate in conditiile legislatiei interne si internationale operelor originale de creatie intelectuala in domeniul artistic.

Train-Sim Romania este o asociere libera de autori de astfel de aditii, iar drepturile de autor comporta atributele morale si patrimoniale individual pentru fiecare autor creditat in parte, inclusiv in cazul operelor comune, conform intelegerii prealabile dintre coautori.

Protectia juridica interna si internationala a drepturilor de autor incepe de la momentul conceptiei (inclusive operele neterminate), prin simplul fapt al realizarii operei de creatie intelectuala, nefiind necesara inregistrarea la un oficiu sau autoritate de stat.

 Nerespectarea dispozitiilor legale privind proprietatea intelectuala si drepturile de autor atrage dupa sine raspunderea civila, administrativa sau penala.

Opera digitala reprezentand obiectul prezentului contract nu este vanduta,  aflandu-se sub imperiul licentei. Autorii nu inteleg sa transmita sub niciun titlu vreun drept de proprietate asupra produsului, acordand posesorului licentei-utilizator final, doar dreptul de a utiliza opera in conformitate cu termenii contractuali . Prin acceptarea termenilor acestui contract intrati automat in posesia unei licente, care va ofera dreptul neexclusiv de instalare si folosire a operei.

 

1. ACORDAREA LICENTEI.

Acest contract va acorda urmatoarele drepturi :

-  Puteti instala, utiliza, accesa, afisa, executa, sau interactiona in orice fel cu o copie a operei digitale, sau orice alta versiune anterioara a acesteia, pe un singur calculator, statie de lucru, terminal PC.

- Se pot executa copii suplimentare ale operei in conformitate cu prevederile de la punctul 4.

- In caz de pierdere a pachetului digital initial, utilizatorul poate solicita autorului o noua copie. Numar solicitarilor trebuie sa fie rezonabil ca frecventa si interval de timp trecut de la achizitionarea produsului, in conformitate cu diligentele privitoare la arhivare si copiile de siguranta ale unui utilizator obisnuit.

- Toate drepturile care nu sunt acordate in mod expres sunt rezervate de autori

 

2. DESCRIEREA ALTOR DREPTURI SI LIMITARI.

- Aditiile Train-Sim Romania sunt opere de arta audiovizuala digitala si nu pot fi asimilate programelor pentru calculator (software). Acestea sunt destinate divertismentului si este strict interzisa folosirea acestora in activitati economice, stiintifice, demonstrative ori de instruire si calificare a personalului in scopul operarii de vehicule feroviare.

- Este strict interzisa refacerea operei, decompilarea si dezasamblarea in parte sau in intregime, precum si utilizarea partilor, subansamblelor (cu exceptia know-how-ului) in cadrul altor opere.

- Licenta se ofera pentru un produs unitar. Partile componente, subansamblele operei nu pot fi separate pentru a fi utilizate pe mai mult de un calculator, terminal PC .

- Acest contract nu va acorda nici un drept referitor la orice marci de comert sau de servicii.

- Nu puteti inchiria, imprumuta, revinde, redistribui sau transfera oneros sau gratuit catre alt utilizator, nicio copie a operelor incluse in acest pachet.

- Servicii de asistenta. Autorii ofera asistenta in limita timpului si a resurselor disponibile prin intermediul e-mail-ului si a retelelor de socializare, cu respectarea in integralitate a confidentialitatii si a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

- Licenta initiala a operei nu permite transferul permanent al acestui contract, respectiv al produsului catre un alt utilizator final.

- Fara sa prejudicieze alte drepturi, Train-Sim Romania poate denunta unilateral acest acord daca nu i-ati respectat clauzele si conditiile. In acest caz, trebuie sa distrugeti toate copiile operei obiect al acordului, precum si toate partile sale componente.

 

3. UPGRADE-uri.

Orice produs Train-Sim Romania poate fi eligibil pentru imbunatatiri, actualizari, completari sau corectari. Autorii isi rezerva dreptul de a decide asupra oportunitatii acestora precum si a modului in care vor fi furnizate (gratuit sau oneros).

Daca pachetul digital oferit gratuit este etichetat ca un upgrade, pentru a-l putea utiliza trebuie sa dispuneti de licenta produsului original, eligibil pentru upgrade. Un produs Train-Sim Romania, etichetat ca un upgrade inlocuieste si/sau completeaza (si poate dezactiva) produsul care a stat la baza alegerii de catre dumneavoastra a upgrade-ului. Puteti utiliza produsul rezultat prin upgrade doar in conformitate cu clauzele acestui CONTRACT.

 

4. COPIE DE REZERVA.

 Dupa instalarea unei copii a operei, in conformitate cu aceasta contract, suportul digital original care v-a fost oferit de Train-Sim Romania, poate fi pastrat doar in scop de arhivare sau copie de rezerva. Nu puteti face in alt mod copii ale pachetelor digitale sau ale materialelor electronice care insotesc opera, decat asa cum se precizeaza in mod expres in acest CONTRACT.

 

5. GARANTIA COMERCIALA LEGALA SAU EXTINSA

Produsele Train-Sim Romania sunt furnizate fara nici o garantie, fiind opere de arta digitala. Nu sunt aplicabile dispozitiile legale privind garantia comerciala, standardele de conformitate a produselor si serviciilor sau dreptului de razgandire al utilizatorului. Train-Sim Romania nu asigura, nu garanteaza si nu isi asuma responsabilitatea pentru functionarea si efectele folosirii operei in sine, in termeni subiectivi de validitate, fidelitate, acuratete si deservire a scopului posesorului licentei. Autorii operelor nu pot fi facuti responsabili pentru nici un fel de paguba directa, indirecta, subsecventa sau accidentala rezultata din exploatarea sau incapacitatea de utilizarea a acestui produs. Deasemenea nici un produs cumparat de pe Train-Sim Romania nu este rambursabil, deoarece, datorita naturii produsului, nu avem nici un mijloc sa verificam daca el a fost sau nu dezinstalat complet de pe toate computerele posesorului.

 

6. CERTIFICARE.

Prin instalarea, folosirea, copierea sau distribuirea acestei opere digitale, dumneavoastra certificati ca ati citit acest contract "Conditii de utilizare", l-ati inteles si ati fost de acord sa respectati clauzele si conditiile stipulate in cadrul acestuia.